Dokončení investiční akce

Společnost Thun 1794 a.s. dokončila 20.9.2010 investiční akci „Teplo Nová Role“ a uvedla ji do zkušebního provozu. Do konce měsíce října bude podána žádost o kolaudaci celého zařízení. Průběžně bude sladována ekonomická návratnost celého projektu, včetně vlivu emisí na životní prostředí. Ilustrační fota kotelny administrativní budovy a provozní kotelny.

fotka1
fotka2
fotka3
fotka4