Porcelán&Glass Fabrik Tour

Vítejte ve světě fabrik - to je dohoda předních českých výrobců porcelánu, skla a likérů v Karlovarském kraji. Výsledkem je vytvoření společného produktu cestovního ruchu pod mezinárodním názvem PORCELÁN & GLASS FABRIK TOUR, který bude uveden na trh 24. května 2013.
Informační a vzdělávací produkt bude konkrétním využitím objektů výrobců - fabrik. Ve fabrikách  v současné době vznikají nebo jsou rozšiřovány poznávací okruhy.
Produkt jako celek představí jedinečnou výrobu v Karlovarském kraji.