kontakty
> O nás> Životní prostředí>Thun 1794 a.s. a životní prostředí

Thun 1794 a.s. a životní prostředí


Thun 1794 a.s. aktivně pracuje na snižování škodlivých látek do ovzduší. V průběhu let 2010 - 2013 došlo k výraznému zvýšení výroby v provozu Nová Role. Systematickou prací v oblasti spotřeby energií zejména zemního plynu se nám daří výraznou měrou snižovat emisní látky, vypouštěné do ovzduší. Oproti roku 2010 do konce roku 2013 se podařilo snížit škodlivé emise o 34% na tunu vyrobeného porcelánu. Tyto výsledky svědčí o velmi dobré péči a minimálním zatěžování životního prostředí v regionu Nová Role.

Thun 1794 a.s. Tovární 242, 362 25 Nová Role

Telefon: +420 353 410 111 |  e-mail: thun@thun.cz