kontakty

Nabídka kapacit

Pracoviště – stroj Popis prací
Pila pásová Řezání  do Ø300
Nůžky tabulové Stříhání plechů do TL.10mm – 2m.
Kyslíkový pálicí stroj
RS 501A
Pálení ocelových plechů (mimo třídy 17 a 19) do TL.100mm;  max. rozměr  1000 x 2000<
Soustruhy klasické Soustružení do Ø500;   Lmax 2000.
Soustruh CNC
ALPHA 1550S
Tvarové soustružení do Ø350;   Lmax 1800.
Zpracování programu.
Vyvrtávačka  WH 75 Frézování;  vrtání;  vyvrtávání;  max. rozjezdy X, Y, Z : 1250x 900x1000;  max. hmotnost obrobku: 500kg.
Frézky klasické Pravoúhlé frézování;  max. rozjezdy  X, Y, Z : 800x 350x350;  max. hmotnost obrobku: 100kg.
Frézka  CNC
COMAGRAV 3D
Frézování tvarových ploch;  max. rozjezdy  X, Y, Z : 685x 990x150;  max. hmotnost obrobku: 500kg.
Jen lehce obrobitelné materiály (umělé dřevo)
Zpracování programu.
Frézka odvalovací  FO 6 Frézování ozubení do modulu 6;  zuby přímé i šikmé.
Bruska hrotová
BHU 50 A / 1500
Broušení do Ø500;   vzdálenost hrotů: 1500
Bruska vodorovná  BPV 40 A Broušení rovinné.  Max. broušená délka: 2000;  max. šířka: 400;  max. výška broušení: 500
Práce zámečnické Vrtání;  práce montážní;  výroba svařenců.
Svařování Svařování uhlíkových ocelí obalenou elektrodou a poloautomatem v atmosféře CO2.
Výroba forem Výrobu specielních nástrojů pro izostatické lisování a tlakové lití

Thun 1794 a.s. Tovární 242, 362 25 Nová Role

Telefon: +420 353 410 111 |  e-mail: thun@thun.cz