kontakty
> Aktuality>Charity Golf Party

Charity Golf Party

Charity Golf Party je uzavřeným golfovým turnajem, který se v letošním roce koná již po dvaadvacáté pro obchodní partnery GolfResortu Karlovy Vary. Termín letošního ročníku byl stanoven na sobotu 31.7.2021.

Následně po ukončení golfového turnaje se koná slavnostní charitativní večer pořádaný společností Thun 1794 a.s. v Grandhotelu Pupp, jehož součástí je slavnostní večeře, a především dražba uměleckých předmětů.

Osvědčeným průvodcem celé akce a licitátorem bude již tradičně nenapodobitelný Marek Eben. Výtěžek z dražby je vždy v celé výši kompletně věnován předem určeným nadacím či subjektům. Za zmínku jistě stojí, že od doby konání první Charity Golf Party bylo pro charitativní účely vybráno přes 33.650.000 Kč. V letošním ročníku byla vybrána úctyhodná částka 2 mil. Kč a celý výtěžek byl rozdělen a rozeslán na konta Obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, Nadace Pohyb bez pomoci, Obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder, Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Nadace Martínka Pokladníka trpícího cystickou fibrózou.

Děkujeme partnerům této akce za podporu:

Generální partner - Skupina ČEZ a.s.

Dále:
Pojišťovna Kooperativa

Ferona
Accolade
Sklárna Moser
Grandhotel Pupp
GolfResort Karlovy Vary 
Galerie La Femme

Generální partner Generální partner

Thun 1794 a.s. Tovární 242, 362 25 Nová Role

Telefon: +420 353 410 111 |  e-mail: thun@thun.cz